||
massaspectrometriesysteem voor gas-isotoop-ratio (fysiek object)
massaspectrometriesysteem voor gas-isotoop-ratio
massaspectrometriesysteem voor gas/isotoop-verhouding
Een verzameling hulpmiddelen bedoeld voor massaspectrometrie voor de gas-isotoopverhouding voor het meten van stabiele isotopen van koolstof, stikstof en zuurstof in gasmonsters. Het systeem bevat doorgaans een gasmonsternamemodule, een gaszuiveringsmodule (bv. gaschromatograaf) en een isotoopverhouding-massaspectrometer, die synchroon gekoppeld zijn door een externe pc die gegevens verzamelt en archiveert.
Gas isotope ratio mass spectrometry system
Id470270004
StatusPrimitive