|
intravasculair monitoringssysteem voor zuurstof (fysiek object)
intravasculair monitoringssysteem voor zuurstof
Een verzameling hulpmiddelen gebruikt voor de continue in-vivometing en weergave van de partiële zuurstofdruk (pO2) in arterieel bloed. Het systeem omvat doorgaans een vasculaire katheter met een zuurstofsensor op het uiteinde, een afleesvenster en een programmeerbaar alarmsysteem. Het systeem wordt gebruikt voor bepaling van de ventilatoire en metabole status, in het bijzonder bij patiënten met ademhalingsinsufficiëntie (bv. door obstructieve longziekte, ernstig astma) of ernstige pulmonale hypertensie.
Intravascular oxygen monitoring system
Id470126002
StatusPrimitive