||
apparaat voor akoestische stimulatie van foetus (fysiek object)
apparaat voor akoestische stimulatie van foetus
Een op het lichtnet (wisselstroom) aangesloten hulpmiddel om door middel van geluidsprikkels het welzijn van de foetus te beoordelen. Het bestaat doorgaans uit een geluidsbron (bv. een kunstmatige elektrolarynx) die op de buik van de moeder over de kruin van de foetus wordt geplaatst om vibroakoestische impulsen toe te dienen. Dit hulpmiddel wordt gebruikt om de toestand van de foetus te beoordelen, zoals deze tot uitdrukking komt in bv. veranderingen in hartslag van de foetus of het foetale zuur-base-evenwicht, bij prenatale tests en/of monitoring tijdens de partus.
Fetal acoustic stimulator
Foetal acoustic stimulator
Id470054007
StatusPrimitive