|
intravasculair monitoringssysteem voor bloedgas en/of pH (fysiek object)
intravasculair monitoringssysteem voor bloedgas en/of pH
Een verzameling hulpmiddelen gebruikt voor de continue in-vivometing en weergave van de waarden van pH en/of de partiële koolstofdioxidedruk (pCO2) en partiële zuurstofdruk (pO2) in arterieel bloed. Het systeem omvat doorgaans een vasculaire katheter met de aangewezen sensoren op het distale uiteinde en een elektronisch apparaat met een afleesvenster en alarmsysteem. Het systeem wordt gebruikt bij patiënten met ademhalingsinsufficiëntie (bv. door obstructieve longziekte) of ernstige pulmonale hypertensie na hartchirurgie.
Intravascular blood gas/pH monitoring system
Id469966006
StatusPrimitive