|
systeem voor intramusculaire elektrische stimulatie van diafragma via nervus phrenicus (fysiek object)
systeem voor intramusculaire elektrische stimulatie van diafragma via nervus phrenicus
intramusculaire neurostimulator van middenrifzenuw
Een verzameling hulpmiddelen met batterijvoeding voor het verschaffen van ademhalingsondersteuning aan een patiënt met diafragmadisfunctie van neuromusculaire oorsprong door middel van elektrische stimulatie van de nervus phrenicus om het diafragma ritmisch te doen samentrekken en de patiënt daardoor te doen inademen op een natuurgetrouwe wijze. Het systeem bestaat doorgaans uit geïmplanteerde intramusculaire elektroden die in het diafragma in de buurt van het motorpunt van de nervus phrenicus worden geplaatst, een uitwendige (externe) pulsgenerator (EPG) en een kabel waarmee de uitwendig blootliggende uiteinden van de elektroden op de EPG worden aangesloten. Het systeem bestuurt doorgaans parameters als pulsamplitude, pulsduur, pulsfrequentie, inademingstijd en ademhalingsfrequentie.
Intramuscular diaphragm/phrenic nerve electrical stimulation system
Id469737000
StatusPrimitive
Has device intended sitestructuur van perifeer zenuwstelsel
Dutch implant registry simple reference set