||
spoelsysteem voor oogoppervlak (fysiek object)
spoelsysteem voor oogoppervlak
Een verzameling hulpmiddelen voor geautomatiseerde of halfgeautomatiseerde irrigatie en spoeling van het oogoppervlak (d.w.z. sclera en cornea). Het systeem bestaat doorgaans uit een elektromechanisch hoofdapparaat met eventueel een pomp voor infusie van vloeistof zonder medicatie (bv. fysiologische zoutoplossing), een extractor, en knoppen voor de temperatuur en irrigatiesnelheid; het kan zijn gekoppeld aan speciale lenzen (bv. therapeutische morganlenzen) en/of aan speciale handstukken (bv. lewishandstukken), canules, katheters en/of sondes. Het systeem wordt gebruikt voor het verwijderen van beschadigd weefsel en/of resten (bv. lichaamsvreemde voorwerpen) voor oogheelkundige ingrepen/chirurgie en op afdelingen voor spoedeisende hulp.
Eye-surface lavage system
Id469614004
StatusPrimitive