|
intravasculair monitoringssysteem voor koolstofdioxide (fysiek object)
intravasculair monitoringssysteem voor koolstofdioxide
intravasculair systeem voor monitoring van pCO2
Een verzameling hulpmiddelen gebruikt voor de continue in-vivometing en weergave van de partiële koolstofdioxidedruk (pCO2) in arterieel bloed. Het systeem omvat doorgaans een vasculaire katheter met een koolstofdioxidesensor op het uiteinde, een afleesvenster en een programmeerbaar alarmsysteem. Het systeem wordt gebruikt voor bepaling van de ventilatoire en metabole status, in het bijzonder bij patiënten met ademhalingsinsufficiëntie (bv. door obstructieve longziekte, ernstig astma) of ernstige pulmonale hypertensie.
Intravascular carbon dioxide monitoring system
Id469598005
StatusPrimitive