||
vriescel (fysiek object)
vriescel
Een op het lichtnet (wisselstroom) aangesloten ruimte die wordt gebruikt voor het bewaren en opslaan van materialen bij temperaturen onder het vriespunt van water. De ruimte heeft doorgaans massieve glazen/stalen/aluminium deuren, thermostatische expansieventielen, compressoren, temperatuurregelaars, alarmsystemen voor te hoge temperatuur, luchtverdeling door middel van een axiaalventilator, een systeem voor snel temperatuurherstel/versneld invriezen, een verwarmingselement voor handhaving van een evenwichtig milieu en een injectiesysteem voor vloeibare stikstof (LN2) met verdeelventilatoren. Een dergelijke cel wordt gebruikt in laboratoria, bloedbanken en op hematologie- en pathologieafdelingen. De vriescel kan worden gebruikt voor de opslag van vluchtige materialen en/of kan explosievast zijn en bestand tegen hoge omgevingstemperaturen.
Freezing chamber
Id469544006
StatusPrimitive
GMDN simple map reference set