||
compressiehulpmiddel voor mammografisch röntgensysteem (fysiek object)
compressiehulpmiddel voor mammografisch röntgensysteem
compressiehulpmiddel voor röntgensysteem voor mammografie
Een mechanisch, elektronisch of softwaregestuurd onderdeel van een röntgensysteem voor mammografie dat wordt gebruikt om de borst plat te maken en te stabiliseren tijdens mammografisch onderzoek of biopsieprocedures onder geleide van een mammografiesysteem. Dit hulpmiddel bestaat doorgaans uit paddels of platen, bijbehorende bevestigingsmiddelen, en instelmechanismen.
Mammographic x-ray system compression device
Id469402002
StatusPrimitive