||
endodontisch obturatiesysteem (fysiek object)
endodontisch obturatiesysteem
Een verzameling hulpmiddelen voor gebruik tijdens endodontische behandelingen waarbij wortelkanalen worden gevuld. Het systeem kan in diverse standen worden gebruikt, bv. voor afgifte van constante warmte aan de tip van een tandheelkundig instrument om de reactie van een gebitselement op thermische prikkeling te testen, voor cauterisatie en coagulatie van weefsels en voor het inbrengen en aandrukken van guttapercha tijdens een wortelkanaalbehandeling of wortelkanaalobturatie. Het bestaat doorgaans uit een op het lichtnet (wisselstroom) aan te sluiten generator die een elektrische stroom regelt waarmee via de handstukken weerstandswarmte wordt geproduceerd voor verhitting of om guttapercha naar buiten te drukken tijdens een wortelkanaalobturatie.
Endodontic obturation system
Id469059008
StatusPrimitive