||
afgiftekatheter voor cardiale afsluiter (fysiek object)
afgiftekatheter voor cardiale afsluiter
Een flexibele buis of schacht voor het plaatsen van een cardiale afsluiter (hulpmiddel voor het vullen van een gat in de wand tussen de hartcompartimenten of een blijvend kanaal), doorgaans bij de behandeling van hartaandoeningen waarbij sprake kan zijn van een atriumseptumdefect (ASD), ventrikelseptumdefect (VSD), patent foramen ovale (PFO) of patent ductus arteriosus (PDA). Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik.
Cardiac occluder delivery catheter
Id468053001
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN