|||
cervicale aspiratiekatheter (fysiek object)
cervicale aspiratiekatheter
Een halfstarre, steriele buis voor het afzuigen van cervixslijm, doorgaans om onvruchtbaarheid te onderzoeken. Het wordt gebruikt voor het verkrijgen van monsters van cervixslijm om postcoïtaal te bepalen of dit spermavijandig is. Het kan ook worden gebruikt om een viskeuze slijmbarrière te verwijderen vóór intra-uteriene inseminatie, embryoterugplaatsing, of andere transcervicale procedures. De buis bevat meestal een starre binnenbuis met een zuiger die vlak bij het distale uiteinde is geplaatst; wanneer deze eenmaal in situ is, wordt de zuiger langzaam teruggetrokken, waarbij een zuigkracht ontstaat die het slijm in de buis trekt. Het slijm wordt doorgaans overgebracht op een objectglaasje voor microscopisch onderzoek. Dit is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik.
Cervical aspiration catheter
Id467785008
StatusPrimitive