||
autotransfusiesysteem met verwerking van bloed (fysiek object)
autotransfusiesysteem met verwerking van bloed
Een verzameling hulpmiddelen bedoeld voor het verzamelen en verwerken van door een patiënt verloren bloed teneinde rode bloedcellen te verkrijgen voor re-infusie in dezelfde patiënt (d.w.z. autotransfusie). Het bestaat doorgaans uit een afzuigsysteem voor eenmalig gebruik om bloed te verzamelen uit het operatieveld, een reservoir om het bloed te bewaren, een roterende verwerkingskamer (bv. een centrifuge) om afval af te scheiden (bv. stollingsfactoren, celresten) en de rode bloedcellen met zoutoplossing te spoelen, microfilters voor vaste deeltjes en een re-infusiezak waarin de rode bloedcellen in zoutoplossing worden bewaard. Het systeem wordt voornamelijk gebruikt tijdens operaties om het gebruik van allogeen bloed te minimaliseren, maar het kan ook postoperatief en bij spoedeisende hulp en op intensivecareafdelingen worden gebruikt.
Blood-processing autotransfusion system
Id467168004
StatusPrimitive