||
visusprojector (fysiek object)
visusprojector
projector voor testen van gezichtsscherpte
Een op het lichtnet (wisselstroom) aangesloten oogheelkundig hulpmiddel waarmee een beeld op een scherm wordt geprojecteerd om de gezichtsscherpte (visus) te testen. Onder de afbeeldingen bevinden zich doorgaans blokletters (snellenkaart) en/of andere symbolen (bv. herkenbare voorwerpen voor kinderen die niet kunnen lezen), die worden weergegeven in afnemende grootte. Zij worden doorgaans geïdentificeerd aan de hand van de afstand waarop ze gewoonlijk zichtbaar zijn (normaalgesproken 6 meter).
Visual acuity projector
Id466869004
StatusPrimitive