|
telemetrisch monitoringssysteem voor temperatuur (fysiek object)
telemetrisch monitoringssysteem voor temperatuur
Een verzameling hulpmiddelen ontworpen om voortdurend de kern- en/of huidtemperatuur van een patiënt te meten en draadloos door te geven naar een ontvangststation (bv. centraal station, monitor aan het bed) waar ze kunnen worden bekeken. De verzameling bestaat doorgaans uit een draagbare radiozender en aan de patiënt bevestigde temperatuursensor op de huid, het trommelvlies, in de slokdarm en/of een inslikbare temperatuursensor en een ontvangststation aan het bed of een centraal ontvangststation dat de radiogolven detecteert en de temperatuurwaarden met behulp van mogelijkheden tot informatieverwerking weergeeft en/of verwerkt. Het hulpmiddel wordt voornamelijk gebruikt om de fysiologische toestand van personen tijdens of na hevige lichamelijke spanning en/of inspanning te beoordelen.
Temperature telemetric monitoring system
Id466816000
StatusPrimitive