||
applicatiesoftware voor 'single photon emission computed tomography'-systeem (fysiek object)
applicatiesoftware voor SPECT-systeem
applicatiesoftware voor 'single photon emission computed tomography'-systeem
Een afzonderlijk softwareprogramma of groep van programma's, procedures of algoritmen voor specifieke beeldverwerking en/of -analyse voor een beeldvormingssysteemconfiguratie voor computertomografie met behulp van enkelvoudige fotonemissie (single photon emission computed tomography - SPECT). Dergelijke computergestuurde beeldvormende systemen omvatten een basisset van applicatiesoftware en procedures, die kunnen worden verbeterd met het oog op correctie van programmeerfouten of uitbreiding met nieuwe systeemfunctionaliteiten. Sommige pakketten moeten worden gecombineerd met specifieke hardware- of firmwareconfiguraties om als bedoeld te functioneren. Applicatieprogrammapakketten worden doorgaans aangeduid door een gedeponeerd handelsmerk en een 'versie'- of 'upgrade'-nummer.
SPECT system application software
Single-photon emission computed tomography system application software
Id466459003
StatusPrimitive