||
mobiel monitoringssysteem voor fysiologie (fysiek object)
mobiel monitoringssysteem voor fysiologie
mobiel bewakingssysteem voor fysiologie
Een verzameling hulpmiddelen met batterijvoeding voor de continue beoordeling van diverse vitale fysiologische parameters (bv. ecg, bloeddruk, hartslag, temperatuur, hartminuutvolume, apneu en de concentratie ademhalings-/anesthetische gassen) tijdens vervoer van een patiënt (bv. van of naar het ziekenhuis, van het ene naar het andere ziekenhuis of binnen het ziekenhuis). Het systeem omvat doorgaans een registratieapparaat, een versterker, een beeldscherm, patiëntgeleidingsdraden en andere op de patiënt aangesloten hulpmiddelen. Het systeem kan tevens aan het bed worden gebruikt, waarbij het dan gewoonlijk op het lichtnet is aangesloten.
Transportable physiologic monitoring system
Id465789001
StatusPrimitive