||
transtelefonisch analysesysteem voor implanteerbare pacemaker (fysiek object)
transtelefonisch analysesysteem voor implanteerbare pacemaker
Een verzameling hulpmiddelen voor het analyseren van de prestatie van een geïmplanteerde pacemaker op basis van elektrocardiografische metingen die transtelefonisch kunnen worden gevolgd. Het systeem bestaat doorgaans uit een op computers gebaseerde pacemakeranalysator, een 12-afleidingenelektrocardiograaf (ecg) en een transtelefonische ontvanger en/of zender. Gegevens worden rechtstreeks van de patiënt verzameld (er worden bijvoorbeeld ecg-elektroden op de patiënt aangebracht en er wordt een testmagneet boven de pacemaker gehouden om deze te activeren) of van een programmeerapparaat voor de pacemaker. Signalen worden doorgestuurd naar de ontvanger, waar informatie over de werking van de pacemaker wordt weergegeven. Dit systeem kan ook een databank bevatten waarin patiëntgegevens worden verzameld en bewaard.
Transtelephonic implantable pacemaker analysis system
Id465188004
StatusPrimitive