|
bron voor radionuclidensysteem met neutronenactivering (fysiek object)
bron voor radionuclidensysteem met neutronenactivering
Een hulpmiddel dat een door een reactor geproduceerde radioactieve isotoop is voor het produceren van een hoogenergetische neutronenbundel met een lage flux die mechanisch wordt gericht op ofwel het gehele lichaam ofwel een beoogd anatomisch gebied, met het doel producten van neutronactivering te produceren die kunnen worden gedetecteerd en gebruikt in berekeningen voor kwantitatieve beoordelingen van anatomische of fysiologische parameters. Deze bron heeft doorgaans de vorm van geplateerde bronnen gebruikt als elektrondoelen (tritium) of ingekapselde of gesloten bronnen die alfadeeltjes (americium-241) produceren wanneer ze een doel (beryllium) raken om de neutronenbundel te produceren.
Radionuclide neutron activation system source
Id463477001
StatusPrimitive
GMDN simple map reference set