||
leidingsysteem voor medisch gas of vacuüm (fysiek object)
leidingsysteem voor medisch gas of vacuüm
Een verzameling hulpmiddelen die bestaat uit een medisch gas-/vacuümleidingsysteem bedoeld om in een medische instelling vanuit een centrale bron medische gassen [zuurstof (O2), lachgas (N2O), medische lucht, chirurgische lucht] onder druk en vacuüm naar af- en/of aanvoeropeningen te voeren. Een systeem kan bestaan uit een gasaanvoer, vacuümpomp en reservoir, verdeeleenheid, drukregulerings- en alarmsysteem, een leidingsysteem, plaatselijke meters of meters op afstand, overdrukkleppen, kleppen voor zoneafsluiting en wandafnamepunten.
Medical gas/vacuum pipeline system
Id463447007
StatusPrimitive
GMDN simple map reference set