|
radionuclidebron voor kwaliteitsborging (fysiek object)
radionuclidebron voor kwaliteitsborging
Een van nature voorkomende, door een versneller of reactor geproduceerde radioactieve isotoop gebruikt als stralingsbron in diverse kwaliteitsborgingstests (QA), bv. markers, dagelijkse constantietest, nauwkeurigheidstests, lineariteitstest, de bediening van een stralingsdetector en kalibratie van analyse- en stralingsveldinstrumenten. Een QA-radionuclidenbron wordt geleverd in diverse fysieke vormen, bv. gesloten bron, geplateerde bron/foliebron, ingebedde bron of radioactieve vloeistoffen of gels in een container. Het hulpmiddel kan voor een specifiek QA-gebruik worden gekozen vanwege de straling die deze bron uitzendt (alfa- of bètadeeltjes, neutronen, gamma- of röntgenstralen), vanwege het energiespectrum of de fysische halfwaardetijd.
Radionuclide source, quality assurance
Id463220000
StatusPrimitive