||
energieselectiesysteem voor protontherapiesysteem (fysiek object)
energieselectiesysteem voor protontherapiesysteem
Een verzameling hulpmiddelen die, als integraal onderdeel van een systeem voor protontherapie (PTS) en als subsysteem van het PTS-bundeltoevoersysteem (BSS), wordt gebruikt voor de transformatie van de uit het PTS-cyclotron afkomstige bundel met een vaste energie van 230 mega (miljoen) elektronvolt (MeV) tot een bundel met een energie die varieert tussen 230 MeV en 70 MeV, met gecontroleerde en geregelde absolute energie, energiespreiding en uitstraling.
Proton therapy system energy-selection system
Id462959009
StatusPrimitive