|
netsnoerweerstandtester (fysiek object)
netsnoerweerstandtester
Een instrument waarmee de weerstand tegen de gelijkstroom van een stroomgeleider in een circuit wordt gemeten. Het kan bestaan uit een eenvoudige eenheid die continuïteit detecteert en de resultaten weergeeft met behulp van oplichtende displays [bv. lichtemitterende diodes (leds)] of het kan gebruikmaken van een vierpuntstechniek om weerstand te meten (bv. in milliohm) en de numerieke resultaten weer te geven. Het is doorgaans voorzien van een gelijkstroomvoeding (bv. een batterij). Het hulpmiddel kan visuele of hoorbare signalen geven, die geactiveerd worden als het circuit open is en/of de weerstand onder een vooraf bepaalde waarde ligt. Het wordt gebruikt voor het vaststellen van de continuïteit van stroomgeleiders en andere lage weerstanden zoals de contactweerstand in elektrische aansluitingen.
Line cord resistance tester
Id462519002
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN