|
grootcellig B-cellymfoom ontstaan in humaan herpesvirus type 8-geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman (afwijkende morfologie)
grootcellig B-cellymfoom ontstaan in humaan herpesvirus type 8-geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman
grootcellig B-cellymfoom ontstaan in HHV-8-geassocieerde multicentrische ziekte van Castleman
Large B-cell lymphoma arising in HHV8 associated multicentric Castleman disease
Large B-cell lymphoma arising in human herpesvirus type 8 associated multicentric Castleman disease
Id450911001
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICD-O9738/3