|
anaplastisch-lymfoomkinasepositief grootcellig B-cellymfoom (afwijkende morfologie)
ALK-positief grootcellig B-cellymfoom
anaplastisch-lymfoomkinasepositief grootcellig B-cellymfoom
ALK positive large B-cell lymphoma
Anaplastic lymphoma kinase positive large B-cell lymphoma
Id450910000
StatusPrimitive
referentieset voor pathologie
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICD-O9737/3