||
congenitale afwijking van chordae tendineae van tricuspidalisklep (aandoening)
congenitale afwijking van chordae tendineae van tricuspidalisklep
abnormale ontwikkeling van chordae tendineae van tricuspidalisklep
gebrekkige ontwikkeling van chordae tendineae van tricuspidalisklep
congenitale malformatie van chordae tendineae valvae tricuspidalis
Congenital abnormality of tricuspid chordae tendinae
Id447829000
StatusDefined
DHD Diagnosis thesaurus reference set
RIVM authorized national diagnosis thesaurus to ICD10 complex mapping reference set
TargetQ22.8
TermOverige gespecificeerde congenitale misvormingen van tricuspidalisklep
SNOMED CT to Orphanet simple map99055
SNOMED CT to ICD-10 extended map
TargetQ22.8
RuleTRUE
AdviceALWAYS Q22.8
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|