|
score op Bristol Stoelgangschaal (waarneembare entiteit)
score op Bristol Stoelgangschaal
score op 'BFS scale'
score op 'Bristol Stool Form Scale'
score op BBS
Bristol stool form score
Id443172007
Statusprimitief