||||||
percutane transhepatische transplantatie van eilandjes van Langerhans onder röntgendoorlichting (verrichting)
percutane transhepatische transplantatie van eilandjes van Langerhans onder röntgendoorlichting
percutane transhepatische transplantatie van eilandcellen van pancreas onder doorlichting
fluoroscopisch geleide percutane transhepatische transplantatie van eilandjes van Langerhans
Percutaneous transhepatic transplantation of pancreatic islet cell using fluoroscopic guidance
Id441754003
StatusDefined