||||
infusie van stamcellen in cerebrale arterie onder röntgendoorlichting (verrichting)
infusie van stamcellen in cerebrale arterie onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide infusie van stamcellen in arteria cerebri
infusie van stamcellen in hersenarterie onder doorlichting
Infusion of stem cells into cerebral artery using fluoroscopic guidance with contrast
Id440372004
StatusDefined