|
verschaffen van hulpmiddel (verrichting)
verschaffen van hulpmiddel
voorzien van apparaat
hulpmiddelenzorg
verschaffen van hulpmiddel
voorzien van apparaat
Verstrekking van hulpmiddelen aan mensen die daar behoefte aan hebben; onder meer via thuiszorgwinkels en apotheken gefinancierd door zorgverzekeraars vanuit de Zvw of Wlz, via gemeenten vanuit de Wmo 2015 of Participatiewet en via UWV vanuit de WIA.
Provision of device
Id439894008
StatusDefined
Direct devicehulpmiddel
Methodvoorzien
|