||||||
fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in bovenste extremiteit (verrichting)
percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in bovenste extremiteit onder röntgendoorlichting
percutane mechanische trombectomie van vasculaire graft in bovenste ledemaat onder doorlichting
fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in bovenste extremiteit
Percutaneous mechanical thrombectomy of vascular graft of upper limb using fluoroscopic guidance with contrast
Id432687008
StatusPrimitive