|||
percutane transluminale angioplastiek van arteria lienalis onder röntgendoorlichting (verrichting)
PTA van arteria lienalis onder röntgendoorlichting
PTA van miltslagader onder doorlichting
fluoroscopisch geleide percutane katheterinterventie van arteria splenica
percutane transluminale angioplastiek van arteria lienalis onder röntgendoorlichting
Fluoroscopy guided percutaneous transluminal angioplasty of splenic artery with contrast
Percutaneous transluminal angioplasty of splenic artery using fluoroscopic guidance with contrast
Id431931004
StatusDefined
|