||||||
fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in onderste extremiteit (verrichting)
percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in onderste extremiteit onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van vasculair transplantaat in onderste extremiteit
percutane mechanische trombectomie van vasculaire graft in onderste ledemaat onder doorlichting
Fluoroscopy guided percutaneous mechanical thrombectomy of vascular graft of lower limb with contrast
Percutaneous mechanical thrombectomy of vascular graft of lower limb using fluoroscopic guidance with contrast
Id431427004
StatusPrimitive