|||
grenswaardig (kwalificatiewaarde)
grenswaardig
onduidelijk
niet interpreteerbaar
'Grenswaardig' of 'onduidelijk' wordt gebruikt om aan te geven dat een laboratoriumbepaling correct is uitgevoerd en een resultaat heeft opgeleverd, maar dat op basis van dat resultaat niet kan worden geconcludeerd of de uitslag van de bepaling positief of negatief is.
Equivocal
Id42425007
StatusPrimitive
referentieset met ordinale resultaten