||
echografie en drainage van schildklier (verrichting)
echografie en drainage van schildklier
ultrageluidsonderzoek en drainage van schildklier
ultrasonografie en drainage van thyroïd
US scan and drainage of thyroid
Ultrasound scan and drainage of thyroid
Id419777006
StatusDefined
Methodechografie
Procedure site - Directstructuur van schildklier
Direct substancesubstantie
Methoddrainage
Procedure site - Indirectstructuur van schildklier