|||
angioplastiek van arteria femoralis onder röntgendoorlichting (verrichting)
angioplastiek van arteria femoralis onder röntgendoorlichting
vaatplastiek van arteria femoralis onder doorlichting
fluoroscopisch geleide angioplastiek van arteria femoralis
Fluoroscopy guided angioplasty of femoral artery with contrast
Angioplasty of femoral artery using fluoroscopic guidance with contrast
Id419368002
StatusDefined
|