|||||
angioplastiek van bloedvat van getransplanteerde nier onder röntgendoorlichting (verrichting)
angioplastiek van bloedvat van getransplanteerde nier onder röntgendoorlichting
vaatplastiek van bloedvat van getransplanteerde nier onder doorlichting
fluoroscopisch geleide angioplastiek van bloedvat van getransplanteerde nier
Fluoroscopy guided angioplasty of renal transplant with contrast
Angioplasty of renal transplant using fluoroscopic guidance with contrast
Id419224002
StatusPrimitive