|||
angioplastiek van arteria carotis interna onder röntgendoorlichting (verrichting)
angioplastiek van arteria carotis interna onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide angioplastiek van arteria carotis interna
vaatplastiek van binnenste halsslagader onder doorlichting
Fluoroscopy guided angioplasty of internal carotid artery with contrast
Angioplasty of internal carotid artery using fluoroscopic guidance with contrast
Id419014003
StatusDefined
|