|||
angioplastiek van arteria carotis externa onder röntgendoorlichting (verrichting)
angioplastiek van arteria carotis externa onder röntgendoorlichting
fluoroscopisch geleide angioplastiek van arteria carotis externa
vaatplastiek van buitenste halsslagader onder doorlichting
Fluoroscopy guided angioplasty of external carotid artery with contrast
Angioplasty of external carotid artery using fluoroscopic guidance with contrast
Id417884003
StatusDefined
|