chirurgische verrichting voor klinische bevinding en/of aandoening (verrichting) DEPRECATED
chirurgische verrichting voor klinische bevinding en/of aandoening
Surgical procedure for clinical finding and/or disorder
Id410771003
StatusPrimitive
Concept inactivation indicator reference set723277005 | voldoet niet aan beheerrichtlijnen | (2022-06-30)
REPLACED BY association reference set387713003 | operatie | (2022-06-30)