|
counseling (verrichting)
counseling
advies geven
raadgeven
counseling
advies geven
Dit omvat: 1. als zorgfunctie op basis van eigen deskundigheid specifieke aanbevelingen doen, om de cliënt tot een bepaalde (gedrags)keuze te bewegen 2. commerciële en niet-commerciële, specifiek op een situatie toegesneden, (verstrekking van) adviezen 3. officiële adviezen van adviesorganen van de overheid.
Counseling
Psychosocial procedure that involves listening, reflecting, etc. to facilitate recognition of course of action / solution.
Id409063005
Statusvoldoende gedefinieerd met noodzakelijke voorwaarden
methodecounselen
referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg
internationale referentieset voor huisartsen
Nursing Activities Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-interventies10031062
|