||
beademingsmonitor (fysiek object)
beademingsmonitor
Een aan het bed geplaatst, op het lichtnet (wisselstroom) aangesloten hulpmiddel voor het meten en weergeven van de ademhalingsfuncties van een niet-ambulante patiƫnt. De metingen omvatten concentraties van bestanddelen van ademhalingsgas (bv. koolstofdioxide (CO2), zuurstof (O2) en/of de continue bewaking van de inademings-/uitademingscyclus waaronder de ademhalingsfrequentie, luchtvolume en ademhalingsonderbreking (apneu). Met dit hulpmiddel kunnen ook de luchtwegdruk (Paw) en de slokdarmdruk (Pes) worden gemeten. Dit hulpmiddel is doorgaans uitgerust met hoorbare en/of zichtbare alarmen die worden geactiveerd zodra de ademhalingsparameters vooraf ingestelde minimale of maximale waarden overschrijden.
Respiratory monitor
Id407874005
StatusPrimitive
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar GMDN
|