||
totale excisie van meatus acusticus externus (verrichting)
totale excisie van meatus acusticus externus
totale excisie van uitwendige gehoorgang
Total excision of external auditory canal
Id405268002
StatusDefined
Methodexcisie
Procedure site - Directgehele meatus acusticus externus
|