|||
operatief herstel van tuba uterina door re-implantatie in uterus (verrichting)
operatief herstel van tuba uterina door re-implantatie in uterus
operatief herstel van eileider door re-implantatie in baarmoeder
operatief herstel van tuba Fallopii door re-implantatie in uterus
Repair of fallopian tube by reimplantation into uterus
Uterotubal implantation
Tubouterine implantation
Id399158005
StatusDefined
Methodoperatief herstel
Procedure site - Directstructuur van tuba uterina
Methodimplantatie
Procedure site - Directstructuur van uterus