|
slachtoffer van kindermishandeling (bevinding)
slachtoffer van kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Victim of child abuse
Child abuse
Id397940009
StatusPrimitive
nationale kernset patiëntproblemen
nationale kernset patiëntproblemen inclusief secties ter ordening op basis van de SNOMED-hiërarchie
Nursing Health Issues Reference Set
referentieset met eenvoudige 'mapping' naar ICNP-diagnosen10042199
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
TargetT74.9
RuleTRUE
AdviceALWAYS T74.9 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar ICF
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable
referentieset met uitgebreide gecorreleerde 'mapping' van patiëntproblemen van SNOMED CT naar Omaha System
Target16
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
|