|
slachtoffer van kindermishandeling (bevinding)
slachtoffer van kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Victim of child abuse
Child abuse
Id397940009
StatusPrimitive
nationale kernset patiƫntproblemen
Nursing Health Issues Reference Set
ICNP diagnoses simple map reference set10042199
ICD-10 complex map reference set
TargetT74.1
RuleIFA 102457005 | Battered baby AND/OR child syndrome (finding) |
AdviceIF BATTERED BABY AND/OR CHILD SYNDROME CHOOSE T74.1 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.9
RuleTRUE
AdviceALWAYS T74.9 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.1
RuleIFA 102458000 | Shaken baby syndrome (finding) |
AdviceIF SHAKEN BABY SYNDROME CHOOSE T74.1 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.2
RuleIFA 398094004 | Victim of child molestation (finding) |
AdviceIF VICTIM OF CHILD MOLESTATION CHOOSE T74.2 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.1
RuleIFA 237461000119103 | Child victim of physical abuse (finding) |
AdviceIF CHILD VICTIM OF PHYSICAL ABUSE CHOOSE T74.1 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.8
RuleIFA 401316003 | Child affected by Munchausen's by proxy (finding) |
AdviceIF CHILD AFFECTED BY MUNCHAUSEN'S BY PROXY CHOOSE T74.8 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.3
RuleIFA 473453008 | Child victim of psychological or emotional abuse (finding) |
AdviceIF CHILD VICTIM OF PSYCHOLOGICAL OR EMOTIONAL ABUSE CHOOSE T74.3 | MAP OF SOURCE CONCEPT IS CONTEXT DEPENDENT | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
Target
RuleIFA 700229002 | Victim of child sexual abuse (finding) |
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
TargetT74.9
RuleOTHERWISE TRUE
AdviceALWAYS T74.9 | POSSIBLE REQUIREMENT FOR AN EXTERNAL CAUSE CODE
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
SNOMED CT to ICF correlated extended map reference set
Target
CorrelationSNOMED CT source code not mappable to target coding scheme
Target QualifierMap target qualifier not applicable
SNOMED CT to Omaha correlated extended map reference set
Target16
CorrelationNarrow to broad map from SNOMED CT source code to target code
Target QualifierActual problem
|