||
asielzoeker (persoon)
asielzoeker
asielzoeker
Vreemdelingen die hun land hebben verlaten en die de overheid van een bepaald land verzoeken als vluchteling erkend en toegelaten te worden; zij doen daarom een asielaanvraag.
Asylum seeker
Id390790000
StatusPrimitive