|||
Trihexyphenidyl hydrochloride (substance)
Trihexyphenidyl hydrochloride
Id387336005
StatusPrimitive
Has dispositionmuscarinereceptorantagonist
Is modification oftrihexyfenidyl