|
bevinding betreffende vermogen om activiteiten uit te voeren voor beveiliging van huis (bevinding)
bevinding betreffende vermogen om activiteiten uit te voeren voor beveiliging van huis
Finding related to ability to perform home security activities
Id365338004
StatusDefined
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|