|
bevinding betreffende vermogen om huishoudelijke activiteiten uit te voeren (bevinding)
bevinding betreffende vermogen om huishoudelijke activiteiten uit te voeren
Finding related to ability to perform housekeeping activities
Id365304007
StatusDefined
referentieset met complexe 'mapping' naar ICD-10
Target
RuleTRUE
AdviceMAP SOURCE CONCEPT CANNOT BE CLASSIFIED WITH AVAILABLE DATA
CorrelationSNOMED CT source code to target map code correlation not specified
|