|
gehele tela choroidea ventriculi tertii (lichaamsstructuur)
gehele tela choroidea ventriculi tertii
gehele tela choroidea van derde ventrikel
gehele tela choroidea van ventriculus tertius
Entire tela choroidea of third ventricle
Id362320005
StatusPrimitive
SNOMED CT to ICD-O simple mapC71.5